O nás

Kto sme?
Sme prevažne zamestnaní ľudia, ktorí vo voľnom čase rozdávajú hodnotné knihy. Veríme, že dobrá kniha môže priniesť zmenu k lepšiemu v živote každého čitateľa.

Ako a pre koho to robíme?
Hľadáme zaujímavé knihy a podporovateľov, ktorí sú ochotní sponzorovať tlač kníh.
Niekoľko hodín týždenne vychádzame na ulicu a rozdávame knihy pre dospelých, mládež a aj deti.
Záleží nám na obsahu. Nenájdete u nás knihy, ktoré by ľudí iba zabávali. Vyberáme také, ktoré ponúkajú trvalé hodnoty ako zdravie, vzťahové porozumenie, nájdenie vlastnej identity a pochopenie súvislostí doby v ktorej žijeme.

Prečo to robíme?
Chceme poslúžiť , pomôcť a aj potešiť ľudí v týchto ťažkých časoch. Rozhovory s Vami a záujem o zmenu k lepšiemu vo Vašom živote nás teší, povzbudzuje a dáva dôvod pokračovať. Veríme, že tieto knihy môžu priniesť do Vášho života skutočné hodnoty – lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu, vernosť a múdrosť.

O projekte
Knihy zdarma je projekt, za ktorým sú lektori a dobrovoľníci občianskeho združenia Život a Zdravie. Poznáme hodnotu zdravia a preto nám záleží aj na Vašom zdraví. Sme presvedčení, že nič okrem zdravia a lásky nie je na svete cennejšie.

Je všeobecne známym faktom, že ZDRAVIE sa skladá z 3 oblastí:
telesné zdravie – napríklad POHYB, zdravá STRAVA a pod.
duševné zdravie – napríklad FORMOVANIE CHARAKTERU, správna VÝCHOVA DETÍ a pod.
duchovné zdravie – SPIRITUALITA

Knihy, ktoré sú v našej ponuke sa zameriavajú na všetky tieto 3 oblasti. Sme vďační vydavateľstvám a sponzorom, ktorí nám umožňujú ponúkať tieto knihy každému, kto o ne prejaví záujem.

Pokiaľ si chcete pozrieť aj ďalšie tituly alebo sa chcete dozvedieť viac o organizáciách, s ktorými spolupracujeme, navštívte zaujímave odkazy.

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Ak Vás tieto knihy zaujali a chceli by ste aj Vy podporiť túto aktivitu, môžete nás podporiť.